De nieuwe Europese Internationale veiligheidsnormering voor houtkloofmachines is vast gelegd in de DIN EN 609-1:2017 norm. Deze norm is van kracht voor houtkloofmachines die na 1 juli 2018 in de handel gebracht zijn. Met deze nieuwe norm wordt geprobeerd de veiligheidsstandaard te verhogen. Onderstaand de meest belangrijke punten en wijzigingen ten opzichte van de oude norm.

Lees hier meer